Nyheter

09

Dec

2009

AllTele och Telia Mobil tecknar samarbetsavtal

AllTele och Telia Mobile Networks AB har tecknat ett samarbetsavtal som ger AllTele tillgång till Telias utbud av mobila tele- och bredbandstjänster. Mobiltjänsterna kommer att lanseras under AllTeles egna varumärke mot såväl privat- som företagsmarknaden med start under första kvartalet 2010

Tjänsterna kommer att tillhandahållas i Telias mobilnät och omfattar GSM/GPRS, EDGE och 3G.
För AllTeles del innebär avtalet att den sista luckan i produktutbudet som fullserviceleverantör täcks in och AllTele kan nu paketera sitt befintliga produkterbjudande tillsammans med Telia Mobiles högkvalitativa tjänster. Avtalet kommer också som ett svar på frågan hur den nyligen genomförda investeringen i Telepos företagsplattform ska hantera det starka efterfrågetrycket på mobila tjänster från små och medelstora företag.

– Vi möter dagligen önskemål från befintliga kunder att få en helhetslösning på fast- och mobilt bredband, men också möjligheter att kombinera abonnemang för fast telefoni med mobiltelefoni, säger AllTeles VD Ola Norberg.

– Med vår starka marknadsposition är vi givetvis nöjda med att ha landat detta avtal som medför att vi inom kort kan erbjuda landets bästa mobiltäckning, fortsätter Ola Norberg.

Anders Johansson
anders.johansson@comparias.com