Nyheter

29

May

2010

Hälsosatsning minskade Trygg-Hansas sjukfrånvaro med två dagar per anställd och år – nu introduceras årlig hälsovecka

Kostymer och klackar har ersatts av shorts och gympaskor när Trygg-Hansas personal har hälsovecka på arbetsplatsen. Över hela landet har de 2000 anställda möjligheten att under en veckas tid utföra hälsofrämjande aktiviteter på betald arbetstid. Man kan gå på yoga- och aerobicspass, få sitt BMI mätt och lyssna på inspirerande föreläsningar.

Under en hel vecka ligger fokus på hälsan för alla anställda i Trygg-Hansa. Företaget, som har cirka 2000 medarbetare, har länge arbetat aktivt för att personalen ska må bra, såväl på arbetet som på fritiden, bland annat genom friskvårdsbidrag, hälsokartläggningar, en aktiv fritidsförening och program för rök- och snusavvänjning. Nu tar man ett steg längre och ägnar tid under en hel vecka åt hälsofrämjande aktiviteter.

– Vi satsar på att arbeta proaktivt med hälsofrämjande åtgärder för våra medarbetare, säger Anders Mothander, ansvarig för arbetsmiljö och hälsa på Trygg-Hansa. Insatserna har verkligen gett resultat, under 2009 sänkte vi den genomsnittliga sjukfrånvaron med över två dagar per anställd, vilket innebär en kostnadsbesparing i miljonklassen.

Hälsa lönar sig
Att investera i medarbetarnas hälsa är något som både arbetsgivare och arbetstagare har stor nytta av, och på Trygg-Hansa hoppas man både kunna minska sjukfrånvaron ytterligare, men även kunna bidra till att höja medarbetarnas livskvalitet och balans mellan arbete och fritid. Dessutom satsar man stort på frivilligarbete och genomförde tidigare i år Sveriges första volontärvecka, där 500 medarbetare volonterade för tre organisationer på betald arbetstid.

– Trygg-Hansa vill skapa en sund miljö på arbetsplatsen, där den sociala trivseln är minst lika viktig som arbetsbelastningen, säger Anders Mothander. Vår önskan är att underlätta för våra medarbetare att få ihop det berömda livspusslet, och vi vill inspirera kollegorna till att göra hälsosamma val. Därför har vi lagt hälsa högt på dagordningen i en vecka så att de anställda bland annat kan prova på nya motionsformer och få tips om hur man lagar hälsosam mat i en hektisk vardag.
Uppskattat initiativ

Under hälsoveckan samarbetar Trygg-Hansa bland annat med Apoteket, som under veckan bland annat hjälper medarbetarna att mäta kroppssammansättning/fettprocent med hjälp av en så kallad bioimpedansvåg, och dessutom bidrar med råd kring livsstilsfrågor.

– Vi tycker det är ett mycket bra initiativ som Trygg-Hansa tar genom hälsoveckan, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB. Det ger medarbetarna ny inspiration att ta hand om sin hälsa.

Anders Johansson
anders.johansson@comparias.com