Nyheter

12

Jul

2010

Något fler hushåll tror på stigande bostadspriser

Något fler hushåll än tidigare tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. Det visar SEB:s Boprisindikator för juli. Hushållen tror att reporäntan ligger under en procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är betydligt fler än förra månaden.

Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 47 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 21 procent, jämfört med 20 procent förra månaden, och andelen som tror på stillastående priser är 25 procent, jämfört med 29 procent i juni.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 28, en uppgång med 1 enhet sedan förra månaden.

Trots Riksbankens räntehöjning och oroliga börser fortsätter hushållen att tro på högre bostadspriser. En optimistisk syn på framtiden med mindre oro för jobben i kombination med att hushållen ligger så lågt i sina ränteförväntningar ligger sannolikt bakom, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
Beskedet från Finansinspektionen om bolånetaket på 85 procent meddelades efter boprisundersökningen.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på knappt 1 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,94 procent, att jämföra med 1,01 procent förra månaden. Undersökningen genomfördes delvis före och delvis efter Riksbankens räntebeslut.

Det är märkligt att hushållen fortsätter att ligga så lågt i sina ränteförväntningar, klart lägre än både Riksbanken och marknaden, säger Gunilla Nyström.

Betydligt fler hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 17 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med 6 procentenheter sedan förra månaden.

Samtidigt som hushållen tror på låga räntor om ett år finns uppenbarligen en tro på högre räntor längre fram. Andelen som tänker binda ligger nu på den näst högsta nivån sedan Boprisindikatorn startade 2003, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 juni till 4 juli 2010.

Anders Johansson
anders.johansson@comparias.com

Fler nyheter inom Privatekonomi

Ny bank lanseras i Sverige

Mondayen den 29:e November 2010

Stockholmarna shoppar julkapparna online

Thursdayen den 4:e November 2010

Smålänningar, allt annat än snåla i jul!

Thursdayen den 4:e November 2010

Oförändrade svenska villapriser i höst

Thursdayen den 23:e September 2010

Små korta lån behövs

Mondayen den 2:e August 2010

3 lanserar ny abonnemangsform- 3Surf

Thursdayen den 29:e July 2010

73 000 bostäder saknas i Stockholms län

Fridayen den 23:e July 2010

Prisbasbeloppet för år 2011

Thursdayen den 8:e July 2010

Swedbank drar tillbaka rörlig ersättning för 2009

Wednesdayen den 27:e January 2010

KO tvingar sms-lånebolag att redovisa ränta

Fridayen den 18:e December 2009

Ordning och reda på Kommunals a-kassa

Wednesdayen den 2:e December 2009

Norden dyrast i Pricerunners globala prisstudie

Mondayen den 30:e November 2009