Nyheter

22

Nov

2010

Arbetslöshet och elpris största hotet mot privatekonomin

Fastighetsbyrån har undersökt vad svenska folket ser som största hotet mot deras privatekonomi under kommande vinter. Resultaten visar att man är mest rädd för att någon i familjen ska förlora jobbet. Ökande elpriser kommer på en andraplats. Man kan också se att män är mindre oroliga över sin ekonomi än kvinnor.

Sveriges ekonomi beskrivs i dagsläget som stark jämfört med många andra länder men orosmolnen i omvärlden är många. Fastighetsbyrån har undersökt vad svenska folket ser som största hotet mot privatekonomin under hösten/vintern 2010.

Undersökningen resultat visar att det största hotet är ”att jag/någon i familjen blir av med jobbet”. Därefter kommer ”Ökade elpriser” före ”Ökande räntekostnader på” en tredjeplats.

- Vid en första anblick är det kanske lite förvånande att elpriser oroar mer än räntekostnader. Dock är det en sund och realistisk bedömning att det finns mer risk för att elpriserna sticker iväg. Svensken har alltså en tilltro till att ränteutvecklingen kommer att bli lugn och överblickbar, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Svaren på delad fjärdeplats tyder både på självinsikt och ett visst mått av hybris: 13 % av svenska folket svarar att det största hotet mot privatekonomin är ”min egen konsumtion”. Lika många anser att det ”inte finns något som kan hota min privatekonomi”.

Fler män (16 %) än kvinnor (9 %) ser inte att det finns något som kan hota deras privatekonomi. Det som är minst oroande för svenskarna är ”nedgång på aktie/fondmarknad”. Dock är det fler män (14 %) än kvinnor (9 %) som oroar sig för att värdepappren ska minska i värde.

Fördelning av svaren på frågan ”Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under hösten och vintern”
Att jag/någon i familjen blir av med jobbet – 23 %
Ökande elpriser – 17 %
Ökande räntekostnader – 14 %
Min egen konsumtion – 13 %
Det finns inget som kan hota min privatekonomi – 13 %
Nedgång på aktie/fondmarknad – 11 %
Annat – 9 %

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån. Ett riksrepresentativt urval av 1001 personer i åldrarna 20-74 år svarade på frågorna via en webbenkät.

Anders Johansson
anders.johansson@comparias.com

Fler nyheter inom Privatekonomi

Ny bank lanseras i Sverige

Mondayen den 29:e November 2010

Stockholmarna shoppar julkapparna online

Thursdayen den 4:e November 2010

Smålänningar, allt annat än snåla i jul!

Thursdayen den 4:e November 2010

Oförändrade svenska villapriser i höst

Thursdayen den 23:e September 2010

Små korta lån behövs

Mondayen den 2:e August 2010

3 lanserar ny abonnemangsform- 3Surf

Thursdayen den 29:e July 2010

73 000 bostäder saknas i Stockholms län

Fridayen den 23:e July 2010

Prisbasbeloppet för år 2011

Thursdayen den 8:e July 2010

Swedbank drar tillbaka rörlig ersättning för 2009

Wednesdayen den 27:e January 2010

KO tvingar sms-lånebolag att redovisa ränta

Fridayen den 18:e December 2009

Ordning och reda på Kommunals a-kassa

Wednesdayen den 2:e December 2009

Norden dyrast i Pricerunners globala prisstudie

Mondayen den 30:e November 2009