Nyheter

06

Dec

2010

Färre än tidigare tror på stigande bostadspriser

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som efter fem månaders uppgång nu faller tillbaka. Fortfarande tror dock en majoritet av hushållen på stigande priser.

Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,8 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är oförändrad sedan förra månaden.

Av tillfrågade hushåll svarar 55 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 58 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 14 procent från förra månadens nivå, 10 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, jämfört med 24 procent i november.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på 41, en nedgång med sju enheter sedan förra månaden.

- Diskussionen kring eventuella amorteringskrav eller försämring av ränteavdrag på lån i syfte att dämpa låneökningen till hushållen har sannolikt fått hushållen att se lite mindre ljust på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,8 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,8 procent, att jämföra med 1,63 procent förra månaden.

- Hushållen har nu realistiska förväntningar om reporäntans utveckling det kommande året även om de fortfarande ligger strax under Riksbankens reporänteprognos, säger Gunilla Nyström.

Andelen hushåll som planerar att binda räntan ligger still sedan förra månaden
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika många som i november.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes under perioden 24 november till 2 december 2010.

Anders Johansson
anders.johansson@comparias.com

Fler nyheter inom Privatekonomi

Ny bank lanseras i Sverige

Mondayen den 29:e November 2010

Stockholmarna shoppar julkapparna online

Thursdayen den 4:e November 2010

Smålänningar, allt annat än snåla i jul!

Thursdayen den 4:e November 2010

Oförändrade svenska villapriser i höst

Thursdayen den 23:e September 2010

Små korta lån behövs

Mondayen den 2:e August 2010

3 lanserar ny abonnemangsform- 3Surf

Thursdayen den 29:e July 2010

73 000 bostäder saknas i Stockholms län

Fridayen den 23:e July 2010

Prisbasbeloppet för år 2011

Thursdayen den 8:e July 2010

Swedbank drar tillbaka rörlig ersättning för 2009

Wednesdayen den 27:e January 2010

KO tvingar sms-lånebolag att redovisa ränta

Fridayen den 18:e December 2009

Ordning och reda på Kommunals a-kassa

Wednesdayen den 2:e December 2009

Norden dyrast i Pricerunners globala prisstudie

Mondayen den 30:e November 2009